Boosheid: kracht of zwakte?


Photo:  Thorsten Hufsky and Image Vepar5  


 

Wat is boosheid.

Boosheid is ongetwijfeld een zelfvernietigende emotie. 

Hoe zwakker de zielskracht des te sneller de boosheid.

 

Verschil tussen:

Boosheid = opeenstapeling van irritaties

Woede    = de controle over jezelf kwijtraken.

 

Wanneer boosheid de overhand neemt, raak je de controle kwijt over je denken,

spraak en handelen.

Op dat moment ben je ver van je kern. Je raakt je innerlijke vrede en -kracht kwijt.

Er is geen sprake meer van respect, motivatie en waardering voor de ander.

 

Wanneer ontstaat boosheid!

Boosheid ontstaat als je niet kan accepteren, dat de ander niet doet wat jij wilt en niet kan

begrijpen dat de ander handelt naar zijn sanskaar (gewoonte).

 

Boosheid kent verschillende vormen;

-       Het kan subtiel zijn (speelt in je gedachten)

-       Het kan irritatie zijn

-       Stemverheffing/ verbaal geweld

-       Lichamelijk geweld

-       Boze blik

 

Als je boos bent, word je zwak i.p.v. krachtig.

Blokkade in de mind is blokkade in het lichaam.

Boosheid is dus zwakte.

Je hebt geen controle over jezelf.

Geen controle over je gedachten

Geen controle over je handen.

 

Een mooi voorbeeld is dat je dingen zegt, wat je eigenlijk niet van plan was te zeggen.

Door het gebrek aan controle, kan het intellect niet meer de juiste keuze maken.

Ongecontroleerd roep je maar wat er in je opkomt of je begint om je heen te slaan.

Je gaat zelfs terug naar het verleden om oude koeien uit de sloot te halen.

 

Wanneer je weer afgekoeld bent en weer rustig kan nadenken, volgt het traject van sorry zeggen.

Sorry is een woord dat helend kan werken voor het slachtoffer.

Het heeft echter geen betekenis meer als er sprake is van herhaling.

Wanneer je sorry zegt tegen iemand, is het belangrijk dat je duidelijk aangeeft

Waarom je sorry zegt.

 

Ik zeg sorry voor de veroorzaakte pijn bij jou, maar ik sta nog steeds achter mijn handelen.

Als iemand een fout maakt, praat dan over de fout, bekritiseer de persoon niet.

 

Boosheid is een keuze!

Je kan op dat moment kiezen om boosheid te creëren of niet.

Je maakt ook een keus hoelang je boos blijft. 

Als je het besef hebt dat jij zelf boosheid creëert dan weet je ook dat je de keuze hebt om iets

anders te creëren.

 

Op wie heeft boosheid het meeste effect.

De creator van boosheid of de ontvanger?

De creator ondervindt de meeste schade, zowel emotioneel als fysiek.

De ontvanger zelf heeft de keus om zich niet te laten beïnvloeden door de boosheid van de ander.

Iemand die sterk is, kan de keus maken om wel of niet te reageren.

-       Je kan bijvoorbeeld tot tien tellen, je schouders ophalen en weglopen

-       Je kan zeggen ‘het is jouw mening, ik herken mij niet in wat je zegt”.

 

De ontvanger heeft altijd de keus om:

- iets mee te doen of niet

- om niet verstoord te raken

- om niet terug te schreeuwen

- om niet te huilen

- Zich helemaal niets van aan te trekken.

 

De creator daarentegen heeft geen keus, want de boosheid heeft altijd effect op jezelf.

Je hebt geen controle meer op je mind en je lichaam zal 100% schade ondervinden.

De loser is dus diegene die vrede en kracht verliest door boosheid.

 

In beide posities (creator en ontvanger) kan je besluiten om je vrede en kracht te bewaken.

De creator die weet, dat hij vrede en kracht kan verliezen, moet zich afvragen waarom hij

deze optie kiest, als hij ook een andere keuze zou kunnen maken.

Boosheid is meer ontvangen dan geven.

Je stuurt negatieve vibratie naar de ontvanger en krijgt het dubbele terug.

Jouw lichaam ontvangt als eerste de negatieve lading en ontvangt daarna nog een keer die

van de ontvanger terug. Als er ook anderen erbij betrokken zijn, dan krijg je de negativiteit

In meervoud terug.

 

Tegenover boosheid staat wijsheid, dat de ander niet kan doen wat jij wilt, omdat 

Hij handelt naar zijn sanskaars, bekijkt alles vanuit zijn visie. 

Zoals iemand zelf in elkaar zit, zo kijkt hij naar de wereld.

Een groenteboer heeft alleen groente en fruit in zijn assortiment een geen vlees of kaas.

 

Boosheid is een emotionele pijn, het geloofssysteem dat iemand je pijn gedaan heeft.

Iemand kan je fysiek pijn doen als je lichaam in contact komt met geweld, maar niemand kan

bij jou naar binnen om je pijn te doen.

Alleen jij kan naar binnen en jezelf pijn doen. Jij bent de creator van jouw gevoelens en emoties

en niet de situatie.

 

Je gebruikt de woorden van een ander om jezelf pijn te doen en je hebt de sorry van de ander

nodig om te helen. Hoe langer je boos bent, des te langer de pijn duurt.

Het is in feite de tijd die jou heelt en niet de sorry van de ander.

 

De vicieuze cirkel van boosheid:

Boosheid > Batterij verzwakt > Verlies van Vrede en Kracht> Nog bozer >

Ontvangst van meer negativiteit > Blijft in boosheid > Batterij nog zwakker> .....etc

 

Tegenovergestelde van de vicieuze cirkel:

Iemand maakt een fout of heeft verwachtingen> Reactie = Begrip, compassie, assertiviteit,

vergeving > resultaat; boosheid voorbij                              

                                                           

Wanneer je bijna je leven lang boos bent geweest op iemand en die persoon komt te overlijden,

is de boosheid vaak ook over. Dan zou je graag het e.e.a willen zeggen tegen die persoon.

Waarom dan niet in het heden, waar je de macht hebt om juist te handelen?

 

Meditatie Boosheid

 

 

 

Bron: BK Shivani

 


Anger is a choice made by myself