Vergeven!


Photo: NikkiZalewski


Vergeven

Vergeven is zichzelf Healen en bevrijden van de negatieve energiewisseling tussen 2 zielen of meer.

Het is een attitude waarmee je elke scène in het leven moet instappen.

 

Als je in boosheid en wrok blijft naar een ander toe, ben je als het ware verbonden met de ander

met een emotionele link dat sterker is dan staal.

Vergeven is de enige methode om dit op te lossen.

 

Uitleg:

Fysieke dingen kan je met fysieke tools oplossen.

In dit geval staal met staal.

Emotie is energie, dus emotionele link of connectie kan je alleen met energie opheffen.

 

Een emotionele link kan wrok, boosheid, pijn of verdriet zijn.

Het kan iets kleins zijn of groot.

De zwaarte van de link wordt bepaald door de kracht van de ziel.

 

Fysiek is het gemakkelijk om iemands kracht te zien. Voor de een is bijv. 5 kg aan gewicht

tillen niks, maar voor de ander is 1 kg tillen al te zwaar!

Zo is het ook met de kracht van de ziel. 

 

Kracht vd ziel;

Voor de één kan een opmerking een levenslang trauma zijn, terwijl een ander de schouder

ophaalt en verder gaat.

 

Je kan iemand advies blijven geven om los te laten, maar als de ander de kracht niet heeft

om het toe te passen gebeurt het gewoon niet.

Om gewicht te kunnen tillen moet je spierkracht hebben. Daarvoor is fysieke krachttraining 

Nodig. Fysiek sterk worden= fysiek trainen.

 

Zo is het ook met de kracht van de ziel.

Dat bouw je op. Het komt niet van de een op de andere dag.

De kracht van de ziel bouw je op door de mind te trainen.

Rajyoga en meditatie zijn de tools daarvoor.

Rajyoga geeft de juiste voeding aan de mind en meditatie (connectie met de Supreme)

Het geeft de kracht om wijsheid en kennis te integreren.

 

Het algemene advies wat we meestal geven is loslaten.

Degene die adviseert heeft de capaciteit om dat bij zichzelf toe te passen, maar dat betekent

niet dat de ander dat ook kan.

 

We moeten ons kunnen plaatsen in de ander en helpen de capaciteit van de zielskracht te

vergroten.

De capaciteit van elke ziel is van oorsprong gelijk. Er wordt alleen geen gebruik van gemaakt.

Je moet eraan blijven werken, blijven investeren. Als je leven na leven niks eraan doet dan

wordt de Soulpower steeds zwakker en zwakker. 

 

Eenzelfde situatie kan op diverse manieren ervaren worden;

Voor de een is het iets heel groots.

Voor de ander is het minder groot.

Weer voor een ander is het iets kleins.

Een vierde ziet het als niks bijzonders.

 

Als je fysiek traint, zie je dat aan een gespierd lichaam.

Als je de mind traint, merk je dat aan je sanskaars (eigenschappen/ gedragspatroon)

dat het beter wordt.

Voorbeeld;

Je ergerde je eerst aan bepaalde sanskaars van de ander.

Door je eigen soulpower te versterken, groeit de kracht van acceptie, waardoor je de ander

accepteert zoals die is ipv te ergeren eraan.

 

Voorbeeld groei van de Soulpower;

1.     Je ergert je minder aan het gedrag van de ander en accepteert steeds meer.

2.     I.p.v. op alles te reageren, hou je nu vaker je mond.

3.     Een voorval vergeet je sneller i.p.v. heel lang vast te houden.

4.     Voorheen had je meer bevestiging/ waardering van de ander nodig, nu niet meer

5.     Voorheen was je meer bezig anderen te pleasen, nu heb je dat niet meer

6.     Nu ben je in staat te vergeven, voorheen niet

 

Door toename van de soulpower, zal niet één maar diverse sanskaars veranderen.

Als je fysiek afvalt heeft het hele lichaam voordeel aan.

Zo is dat ook met de soulpower.

Als je steeds zegt, ik kan niet vergeven dan heeft het niet meer met je capaciteit te maken,

maar is het een bewuste keus die je maakt. Je hebt wel de power, maar je wilt het niet.

Je bent in staat de hele wereld te vergeven, maar die ene persoon niet.

 

Door die bewuste keuze is de emotionele band zo sterk als staal

Aan de ene kant keur je alles af van die persoon en blijf je fysiek zoveel mogelijk uit de buurt.

Aan de andere kant ben je in gedachten zo bezig met die persoon waardoor je verbonden blijft

met elkaar.

 

De ziel wiens sanskaar je niet goed vindt, daar wil je niks mee te maken hebben.

Je vermijdt die persoon, want je wil niet eens in aanraking komen met de aura van die persoon.

Het feit dat je niet wil vergeven, geeft aan dat wat gebeurd is, nog steeds leeft in je mind.

Je denkt regelmatig aan het voorval. Gedachte is energiewisseling. De een stuurt de ander

ontvangt en stuurt ook negatieve energie terug.

Het blijft heen en weer gaan. Bovendien versterk je de sanskaar van niet kunnen vertrouwen.

 

Je bent fysiek wel op afstand, maar zolang je die persoon niet verwijderd uit je mind, ben je

Emotioneel sterk verbonden via elkaars vibratie. 

Visualiseer 2 personen; A en B.

Verwijder de label van relatie. Verwijder het kostuum, blijft over 2 zielen.

Kijk naar deze 2 zielen.

De een heeft de ander wat aangedaan in dit leven, waarop er een actie volgt van de ander

 

A= Zus

B= Broer

Ze hebben samen een zaak.

B heeft een verkeerde investering gedaan, waardoor A verlies heeft geleden.

B is zelf heel rijk en had de schade kunnen betalen, maar A koos voor een juridisch proces en

Laat B opsluiten in de gevangenis.

 

Als we verder kijken dan de label van relatie en kostuum, zijn het 2 zielen, waarbij B, 

A ooit iets heeft aangedaan in een ander leven. Wat dat is weten ze niet, maar nu komt de

karmische afrekening om de hoek kijken.

 

Dat wil niet zeggen, dat wat A gedaan heeft, juist is.

A heeft nu in dit leven de capaciteit om te vergeven en een einde te maken aan de

negatieve energiewisseling. Einde van een karmic account.

Wellicht is A zo beïnvloed door haar omgeving, waardoor ze een andere keuze maakt.

 

Het is belangrijk naar je eigen daden te kijken en zich niet laten leiden door adviezen

van anderen.

De keus om te vergeven moet niet afhankelijk zijn van externe factoren.

Het heeft niks te maken met de label van relatie of situatie, maar alleen met jezelf, jouw keus,

jouw karma.

 

Door B te laten opsluiten, is de karmische account niet vereffend, maar het gaat door en

wordt alleen maar zwaarder.

Het leed van het gezin van B, meer zielen, wordt nu opgeteld bij de eerdere account.

Het stopt niet, maar gaat door met nu meerdere zielen.

 

Spiritualiteit leert om Trikaal darshi te zijn (kennis hebben van alle 3 tijden).

Dat is de leidraad ten alle tijden tot het nemen van een besluit.

Trikaal darshi wil zeggen het in acht nemen van:

-het verleden

-het heden

-en de toekomst

 

Er is iets in het verleden gebeurd, daarom gebeurt dit nu in het heden (gevolg)

Wat moet ik nu in het heden doen, waardoor mijn toekomst er mooi uitziet (destiny).

Vraag jezelf altijd af of de karma van jouw ziel in het heden en voor de toekomst juist is.

 

Verlaag jezelf nooit tot het niveau van de ander, maar overstijg het altijd.

Als je een zwarte bal ontvangt, gooi dan een witte bal om een einde te maken aan de karmic

account. Door constant kritiek te hebben zal de ander steeds verzwakken en nog meer dingen

doen die in jouw ogen niet goed is.

 

Rajyoga leert dat vertrouwen het eerst moet komen en als laatst moet gaan en eigenlijk moet

het nooit weggaan. Helaas is het andersom in het leven.

Het niet kunnen vertrouwen heeft te maken met de angst dat het weer gebeurt en dat het 

weer pijn gaat doen.

 

Het is belangrijk te begrijpen dat, wanneer er iets gebeurt, je geen wond creëert.

Jij creëert de wond en jij bent verantwoordelijk voor de pijn van de wond. 

Geen wond, geen pijn, geen angst. Een voorval gebeurt eenmalig, maar je kan jezelf

Jaren pijn blijven doen, door de wond open te houden.

 

Verwachten dat de ander sorry zegt, zorgt er ook voor dat de wond niet kan Healen.

De ander bekijkt het vanuit zijn perspectief en ziet dus niet wat hij fout gedaan heeft.

Daarom komt er ook geen sorry. Jij kan de ander niet veranderen. 

 

Zolang je de ander de schuld geeft van jouw wond, zal de wond openblijven.

Neem de verantwoordelijkheid door naar jezelf te kijken en te beseffen dat jij de creator bent

van de pijn en dus ook de Healer. Die keus heb je altijd.

 

Spiritualiteit geeft een gouden regel om jezelf te beschermen;

Niemand doet mij pijn, ik gebruik de woorden en daden van anderen om mezelf pijn te doen.

 

Vertrouwen is in jouw- de persoon en niet jouw daden.

Vertrouw de goedheid en schoonheid in elke persoon.

Wantrouwen zorgt ervoor dat die sanskaar sterk wordt ontwikkeld, waardoor je door toedoen

van één voorval niemand meer durft te vertrouwen. 

 

Het proces is gedachte, gevoel en actie.

Vergeef jezelf voor de pijn die jij bij jezelf hebt gecreëerd.

 

 

 

Bron: BK Shivani

 


Forgiveness is freedom by healing yourself from pain.