Sanskaars


Photo: Photoncather

 

Met Sanskaars wordt hier bedoeld de guna's (kwaliteiten) van het leven, welke inherent verbonden zijn met

het stoffelijk lichaam. Het is een slaaf van Maya (illusie)

Het gaat hier om het gedrag van de mens (lichaam + Ziel).

 

Let op! het gaat hier niet om de 16 vedische sanskaars (rituelen).

 

Sankaars heeft drie guna's (kwaliteiten);

  1. Satvic (zuiverheid en harmonie)
  2. Rajas  (passie en manipulatie)
  3. Tamsik (onreinheid, luiheid en ego)

Net als de 7 kwaliteiten van de Ziel zijn deze drie kwaliteiten altijd aanwezig.

Door de aanwezigheid en invloed van sterke objecten, levensstijl en gedachten te veranderen kunnen

we deze kwaliteiten positief of negatief beïnvloeden.

 

Wanneer iemand de drie guna's overstijgt, welke voortkomen uit het lichaam, is deze persoon bevrijd

van geboorte en dood, ziekte en ouderdom en bereikt de verlichting (moksha).

(Bhagvad Gita 14.20)

Zo iemand staat onverschillig tegenover de dualiteit van het leven, zoals pijn en plezier.

 

De Ziel heeft vijf soorten sanskaars, te weten:

  1. sanskaars van vorige levens
  2. sanskaars verkregen van ouders
  3. sanskaars verkregen van de maatschappij (omgeving)
  4. sanskaars door will power (wilskracht)
  5. originele sanskaars (de 7 zuivere kwaliteiten van de Ziel)

Hoe ontstaat een sanskaar?

Je creëert een gedachte, weerspiegelt het in je handelen, herhaalt het diverse keren

tot het uiteindelijk een eigenschap wordt.

 

Hoe kan je de sanskaars  veranderen?

Door kennis, begrip en acceptatie.

 

Kennis; bijvoorbeeld je wilt niet boos worden, omdat je weet dat de kracht van de Ziel afneemt.

of bijvoorbeeld wat het resultaat is van ongezond voedsel nuttigen.

 

Begrip: je weet dat elk individu een eigen rugzak met zich mee draagt en zich daardoor anders gedraagt.

 

Acceptatie; je accepteert de ander zoals hij/ zij is.

Affirmatie: ik accepteer de sanskaar van deze ziel.

Je begrijpt dat de andere ziel handelt naar de sanskaars die hij heeft conform zijn karmic account.

Jouw eigen pijn en verdriet zal dan kunnen helen.

 

Je weet dat je het gedrag van een ander niet kan veranderen, maar wel die van jezelf.

Acceptatie moet je niet zien als een zwakte of dat je het opgeeft.

Door te accepteren creëer je voor jezelf de mogelijkheid om situaties te herkennen en te begrijpen.

Het bevrijd jou van innerlijke conflicten.

 

Als je reageert met de kennis, dat de ander ook een ziel is die handelt naar zijn sanskaars die vele

levens oud zijn, ontstaat er een bevrijding in je mind. Door de acceptatie komen er geen vragen waardoor

de mind het niet registreert. Het wordt niet opgeslagen in je onderbewustzijn.

 

Acceptatie is vrij zijn van;

- pijn

- verwarring

- zorgen

- angst

- weerstand

                  

Door te accepteren stuur je ook de goeie energie.

Een advies geven is goed, maar eerst accepteren.

Leg je een advies op dan ben je bezig met weerstand.

 

Door weerstand te bieden bijvoorbeeld "dit kan niet of dat moet veranderen etc. etc."  verzwak je in je eigen kracht. Weerstand is in principe de verdediging van de ego (ahankaar).

 

Een simpel voorbeeld van een sanskaar;

Je affirmeert 'ik ben een vredevolle ziel", omdat je niet boos wilt worden, maar als de energie van

de omgeving sterker is, vergeet je het en merk je dat je toch in je oude patroon valt en boos wordt.

 

Niemand kan de ander veranderen, maar de vibratie van jouw krachtige, zuivere energie zal die van

de ander triggeren, waardoor die persoon zich goed voelt in jouw aanwezigheid.

 

Een zuivere ruimte zoals een tempel of kerk heeft hetzelfde effect.

Je komt met een zwaar hoofd een tempel binnen en na een tijdje daar gezeten te hebben voel je

je weer stukken beter, omdat je opgeladen wordt door de zuivere krachtige energie.

 

Om een sanskaar te veranderen is er heel veel kracht voor nodig.

Het is daarom goed om elke ochtend het volgende te affirmeren;

- Ik ben een krachtige Ziel

- Ik ben een vredevolle Ziel

- Ik ben een kind van God, de oceaan van vrede

 


IT NEEDS A HIGH LEVEL OF SELF RESPECT TO RESPECT PEOPLE