Denken en doen


Photo: Natalis_Mis

 

Quote: 

you may believe that  you’re responsible for what you do, not what you think.

Truth is that you’re only responsible for what you think not what you do.

(Je denkt dat je verantwoordelijk bent voor wat je doet en niet voor wat je denkt.

De waarheid is echter, dat je alleen verantwoordelijk bent voor wat je denkt en niet wat je doet.)

 

Uitleg:

Er zijn 2 segmenten in het leven.

1. Wat je denkt 

2. Wat je doet

 

Wat je denkt is intern (van binnen, het onzichtbare)

Wat je doet is extern ( de buitenkant, het zichtbare)

 

We geloven dat wat we doen, datgene onze keus is, zoals wat te zeggen, hoe te zeggen en

hoe te gedragen. Wat we denken gedurende een tijd is datgene wat naar buiten komt via ons

handelen (Karma). Je zegt datgene wat je denkt of wat je in gedachten hebt.

 

Wanneer je een bepaalde gedachte hebt of doel wat je wilt bereiken, zul je ongeacht obstakels

toch datgene doen om je doel te halen.

Voorbeeld: “ik wil dat worden”.

Je hebt dan geen keus op je handelen (Doing), omdat het een keus is op basis van je gedachte.

De woordkeuze in dit proces is ook geen bewuste keuze, omdat het al een tijdje gecreëerd is in

je mind.

 

Wat wij van buiten doen is een bijproduct van wat we van binnen denken.

 

Neem als voorbeeld een plant:

Een plant bestaat uit zaad, bladeren, takken, bloemen en fruit.

De kwaliteit van de bloemen en fruit, takken en bladeren hangt af van de keus van welke zaad je

hebt geplant.

Je hebt de keus welke kwaliteit zaad je kiest en welke soort fruit of bloemen je wilt.

De keus is op zaad niveau en niet op plant niveau.

Zaad = denken (Thinking) van binnen> onzichtbaar

Plant = doen (Doing) de buitenkant> zichtbaar

Als je dus een roos plant, krijg je een roos en geen orchidee.

 

Het proces is Information> Thinking> Doing (Informatie> Denken> Doen)

 

Information= raw material (grondstof) zaad

Thinking   =  het proces  (plant)

Doing        =  final product  (eind product> bloemen of fruit)

 

In de maatschappij wordt meer de nadruk gelegd op het doen. Je wordt geleerd hoe je het moet

doen en hoe niet. Al gauw wordt je gecorrigeerd “nee, niet zo, maar zo”.

Opvallend is dat niemand je leert hoe te denken. 

 

Als je dus verandering wilt aanbrengen in jouw gedrag, woordkeus, lotsbestemming, relatie en

gezondheid, moet je steeds een stap terug in het proces van:

Informatie> Denken> Doen.

Wanneer iets niet goed voelt in één van deze fases dan moet je een stap terug naar denken.

Vind je het antwoord daar niet dan ga je weer een stap terug naar Informatie.

 

Zelfreflectie:

Oorzaak   = Information>Thoughts> Doing

Oplossing = Doing>Thoughts>Information.

 

Wanneer je goed denkt over iemand, zal het je geen moeite kosten om het juiste te zeggen en te

gedragen als je bij die persoon bent. Het gaat vanzelf.

De juiste woordkeus en gedrag vibreert automatisch van binnenuit.

 

Denk je slecht over iemand, maar je denkt, als ik bij die persoon ben zorg ik ervoor dat ik de juiste

dingen doe en zeg, zodat alles goed komt, maar zodra er een kleine aanleiding is, zul je ontploffen

en dingen zeggen die je juist niet had willen zeggen.

Excuus is dan slip op de tong. De mind heeft de goede intentie geboycot als het ware.

Het is net als een computer. Input bepaalt uitput.

 

De excuus is makkelijk te gebruiken, maar van binnen weet je dat dit niet zomaar uit het niets

naar buiten is gekomen.

Je had het niet willen zeggen, je zegt het niet bewust, echter datgene wat in je onderbewustzijn

geprint staat zal bij de minste stimulans naar boven schieten.

Dit is het voorbeeld van dat de keus niet bij het doen ligt, maar bij het denken.

 

Message: 

Do not try to use your choice in your words and behavior, It will not happen.

We need to use the choice in our thinking.

When Thinking is pure – Doing will be pure too.

 

Het heeft geen zin de handen van een dief eraf te hakken. De handen zijn niet de 

schuldige, maar de gedachte die op zijn beurt gevoed wordt door de zaad.

Wees dus zuinig op je gedachtengoed.

 

Wij moeten ons realiseren dat onze aandacht gaat naar waar we de keus hebben en

waar niet. Als de gedachte zuiver is zal het handelen ook zuiver zijn.

 

De vraag:

Hoe de gedachte te kiezen, want het rad draait 24 uur!

Antwoord:  de gedachte kies je uit de juiste informatie. Kies heel zorgvuldig wat je leest, luistert

en kijkt. De basis van onze gedachtevorming is de bron (informatie).

 

Voorbeeld van Informatie:

Video of bericht via WhatsApp waarin iemand te kijk wordt gezet.

Gedachte: Wat doe je hier mee? 

Doen: Verwijderen of doorsturen!

- Een film over verkrachting kan een trigger zijn voor iemand om het in real time te doen.

- De omgeving waar je opgroeit kan mede bepalend zijn voor je gedrag.

Het hoeft per definitie niet zo te zijn, dat iemand uit een slechte buurt ook slecht is.

 

Een lotus groeit in vieze wateren, zonder dat het besmet wordt met de viezigheid.

 

De cyclus is;

- Waar je geboren wordt is ook gebaseerd op karma’s en sanskaars

- Je sanskaars zijn weer gebaseerd op je gedachten

- Je gedachten zijn gebaseerd op de informatie die je naar binnen krijgt.

 

Hoe ontstaat een sanskaar?

Je creëert een gedachte, weerspiegelt het in je handelen, herhaalt het diverse keren 

tot het uiteindelijk een eigenschap wordt. Het staat geprint in de mind.

 

Als je lichaam zwak aanvoelt waardoor je niet goed kan werken dan heb je goede voeding nodig.

Er zijn drie fasen hierin:

Doen > lichamelijke gezondheid> voeding

Praktijk:

Juiste voeding> goede gezondheid> sterke lichaam> goede lichamelijke arbeid. 

In de ochtend een goed ontbijt voor het lichaam zorgt ervoor dat het lichaam de hele dag

goed functioneert.

 

Hetzelfde geldt voor psychische gezondheid. 

Doen> emotional health> voeding.

Indien emotionele gezondheid zwak is, verander je de voeding (informatie) en het doen 

gaat automatisch goed.

Goede voeding voor de ziel zorgt ervoor dat je juist denkt en juist handelt.

 

Het is belangrijk te weten waar je aan moet werken.

Zolang we de mind niet op de juiste manier voeden zullen problemen niet opgelost worden en de

manier van denken niet veranderen.

 

De juiste Informatie:

- De ochtend beginnen met meditatie (Raj Yoga) en de juiste info opnemen uit spirituele

   programma’s (zoals Awakening with Brahma Kumari’s van Suresh Oberoi en sister Shivani

   via YouTube) of de juiste artikelen lezen die de mind verlicht.

 

- De eerste 2 uurtjes in de ochtend geen WhatsApp en geen nieuws.

   Gebruik die tijd voor meditatie.

   Vul jezelf eerst goed met de juiste informatie dan zal je mind op de juiste manier

   handelen gedurende de dag.

 

De power ligt in de informatie.

Informatie goed> Gedachte goed> Karma goed.

 

 

Affirmatie: 

I the soul will feed myself only and only with pure information.

Ik de ziel  zal mezelf voeden met alleen en dan echt alleen met zuivere informatie.

 

OHM SHANTI

Bron: BK Shivani Soul reflection 

 


DOING IS A BY-PRODUCT OF MY THINKING